01.

Školení PO

školení požární ochrany zakončené zkouškou

02.

Školení BOZP

Školení bezpečnosti práce zakončené zkouškou

03.

Všeobecné školení PO

Všeobecné školení požární ochrany

04.

Všeobecné školení BOZP

Všeobecné školení bezpečnosti práce

05.

Školení práce ve výškách

06.

Odborná příprava požární prohlídky

07.

Školení o chemických látkách

08.

Školení a zkoušky řidičů "referentů"

09.

Kurz obsluhy manipulačních vozíků

druh E, G , W1

10.

Kurz obsluhy manipulačních vozíků

druh A, B, C,D

11.

Kurz obsluhy manipulačních vozíků​

druh W2, Z

12.

Přezkoušení řidičů motorových vozíků

13.

Školení a zkoušky dle vyhlášky č.50/1978 Sb. – § 8

14.

Školení a zkoušky dle vyhlášky č.50/1978 Sb. – § 7

15.

Školení a zkoušky dle vyhlášky č.50/1978 Sb. – § 6 a § 10

16.

Školení a zkoušky dle vyhlášky č.50/1978 Sb. – § 5

17.

Poučení pracovníků podle § 4 vyhlášky č.50/1978 Sb.

18.

Zpracování dokumentace BP či PO

19.

Dohled nad BOZP a PO

administrativních prostorů, dílen, garáží, skladů a nebezpečných pracovišť

20.

Revize

elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, elektrického ručního nářadí, revize plynových instalací a plynových spotřebičů

21.

Vyšetřování pracovního úrazu a zpracování „Záznamu“

22.

Zpracování Bezpečnostích listů

23.

Úprava a revize bezpečnostních listů

24.

Překlady bezpečnostních listů

Překlady bezpečnostních listů do Anglického , Německého , Slovenského jazyka

Ceník PO a BOZP:

Ceník PO a BOZP

Ceník BL:

Ceník BL