Vítejte v Rok Servis

Nabízíme komplexní služby v oblasti PO a BOZP

  • Školení PO, BOZP, práce ve výškách, řidičů referentů, obsluh motorových, manipulačních vozíků, Elektro vyhl. 50/78 Sb.
  • Zpracování dokumentace PO a BOZP, kontroly pracovišť

Revize elektro spotřebičů, nářadí, elektroinstalace, hromosvodů, strojů

V oblasti chemické legislativy nebezpečných látek a směsí nabízíme:

–  rychlé zpracování bezpečnostních listů (BL) nebezpečných látek a směsí v českém jazyce pro výrobce, dovozce podle aktuální legislativy (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění)

– překlad cizojazyčných bezpečnostních listů do českého jazyka pro distributory a následné uživatele, jejich následný překlad do slovenštiny, angličtiny, němčiny

– překlad českých bezpečnostních listů do slovenštiny, angličtiny, němčiny

– aktualizace (revize) bezpečnostních listů a klasifikaci dle platných předpisů a platné databáze chemických látek

– návrh etiket a povinných údajů na výrobky při zpracování bezpečnostních listů

– vytvoření oznámení do databáze CHLaP při zpracování bezpečnostních listů nebezpečných látek a směsí

– zpracujeme pokyny pro bezpečnostní nakládání s látkou či směsí při zpracování bezpečnostních listů nebezpečných látek a směsí dle platných předpisů