Ceník

Pol.Činnost
1školení PO vedoucích zaměstnanců vč. zkoušky900,-/osoba
2školení BP vedoucích zaměstnanců vč.zkoušky900,-/osoba
3školení PO zaměstnanců350,-/osoba
4školení BP pro zaměstnance všeobecné350,-/osoba
5školení o práci ve výškách450,-/osoba
6školení BP pro zaměstnance speciální550,-/osoba
7odborná příprava požární hlídky350,-/osoba
8školení zaměstnanců o chemických látkách autorizovanou osobou350,-/osoba
9osnova vstupního školení BP200,-
10osnova vstupního školení PO200,-
11školení a zkoušky řidičů „referentů“350,-/osoba
12základní kurz obsluhy manipulačních vozíků (druh   E, G a W1) jedna třída3500,-/osoba
13základní kurz obsluhy manipulačních vozíků (druh A, B, C,D ) jedna třída2500-,/osoba
14základní kurz obsluhy manipulačních vozíků (druh W2 a Z) jedna třída4000,-/osoba
15základní kurz obsluhy manipulačních vozíků pro dvě třídy příplatek1000,-/ osoba
16přezkoušení řidičů motorových vozíků350,-/osoba
17školení a zkoušky dle vyhlášky č.50/1978 Sb. – § 81900,-/osoba
18školení a zkoušky dle vyhlášky č.50/1978 Sb. – § 71300,-/osoba
19školení a zkoušky dle vyhlášky č.50/1978 Sb. – § 6 a § 10900,-/osoba
20školení a zkoušky dle vyhlášky č.50/1978 Sb. – § 5700,-/osoba
21poučení pracovníků podle § 4 vyhlášky č.50/1978 Sb.250,-/osoba
22zpracování dokumentace BP či PO900,-/hod.
23dohled nad BP a PO – administrativní prostory *)      550,-/hod.
24dohled nad BP a PO – dílny, garáže, sklady apod. *)900,-/hod.
25dohled nad BP a PO – nebezpečná pracoviště *)1200,-/hod.
26revize elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, elektrického ručního nářadí, revize plynových instalací a plynových spotřebičůdle ceníku

 

MH/3-1270/90

vyd.V, koef.1,2

27vyšetřování pracovního úrazu a zpracování „Záznamu“ **)500 Kč/hod.

 

+  náklady

28ztráta času jízdou mimo Prahu50,-Kč/hod/osoba

K uvedeným cenám účtujeme DPH dle platných předpisů !

*)    Při dohledu odpovídáme za výsledek, t.j. případné postihy ze strany státního odborného dozoru hradíme!                                                 

**)Smluvním partnerům poskytujeme tuto službu v rámci paušální úhrady.

Množstevní slevy

Na položky 1-8 a 11-20 poskytujeme následující slevy, závislé na počtu posluchačů, a to:

10 – 19 osob ….. sleva 10%,

20 a více osob ….. sleva 20%